Utbildning

FÖREBYGGA OCH SKAPA SÄKRA MILJÖER
Vi på ELL PE har arbetat med säkerhet och arbetsmiljö på lager sedan 70-talet och vet att det alltid behövs information, kurser och uppdatering om vår arbetsmiljö för att inte skada oss själva, våra kollegor eller kunder.

OLYCKAN HÄNDER FÖRR ELLER SENARE
Vid akut sjukdom, skador, olyckor måste det finnas beredskap och kunskap om akuta åtgärder för att kunna ge hjälp. För att hindra ytterligare skadeverkan är både fysiska och psykiska insatser av stor betydelse.

Hos arbetsgivare ska det finnas kunskap, beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd vid olyckor enligt arbetsmiljöverkets AFS 1999: Första hjälpen och krisstöd.

Kursprogram
ELL PE skapar även kurser specifikt efter företags/organisationers olika säkerhetsbehov.

Lagersäkerhet Grundkurs

Deltagare: – Företagspersonal som arbetar i
och med lagermiljö.
Plats: – I företagets egen miljö (lager
och konferensrum).
Kurssamordnare: – ELL PE Logistic AB.
Utbildare: – Certifierade besiktningsmän.
Innehåll: – Lagerinredningens funktion.
– Lagerinredningens hantering.
– Lagar, förordningar, standarder.
– Kontrollåtgärder.
– Skador och reparationer.
Kursdag: – Efter överenskommelse.
Tid: – 1 dag.
Kostnad: – Begär offert.

Första hjälpen Grundkurs

Deltagare: – Personal, ansvariga, skyddsombud.
Plats: – I organisations egen miljö (t.ex.
lager, butiker, kontor, fartyg, m.fl.).
Kurssamordnare: – ELL PE Logistic AB.
Utbildare: – Erf. ambulanssjukv. och sjuksköters.
Innehåll: – Definitioner.
– Riskbedömning.
– Beredskap för första hjälpen.
– Kunskaper i första hjälpen.
– Vad händer efteråt.
– Deltagar- och företagskompendium.
Kursdag: – Efter överenskommelse.
Tid: – 4 tim
Kostnad: – Begär offert.

HLR, Hjärtstartare/defibrillator övningar ingår i kursen. All praktisk övning görs med riktig utrustning/material på dockor och instruktörer/frivillig personal.
Innan start av kurs krävs förberedelse samt riskanalys på kursområde.