Montagetjänst

KJK Lagerprodukter erbjuder montörer för både montage, demontage, flyttning och reparation av lager-, arkiv- och övrig lagerinredning över hela Skandinavien. Varje år utför vi även kontinuerliga indelade reparation/montageturer i Sverige för olika företag.

Montörer/reparatörer har SSG-Entré behörigheter vid anläggningar som kräver detta. Vid större projekt finns både Bas-P och Bas-U kompetens. Då vi även utfört montage på svenska säkerhetsanläggningar har vi behörighet för detta också.

KJK kan vid behov överta/köpa begagnade lagerinredningar.

___________________________________________________________________________________

GRUNDUTBUD FÖR MONTÖRSUPPDRAG

Tjänster:
Arbetet utförs löpande per timme alt. offererat med start på montageplatsen. (Det krävs minst 2 montörer vid alla arbetsuppdrag).

Tillkommer:
Milersättning på 70kr/mil (vid längre sträckor, enligt offert).

Vid resor över 1 timme utgår resersättning per timme / per montör. Parkeringskostnad (pris enligt gällande parkeringstaxa). Stilleståndsersättning för montörer utgår med timersättning (per påbörjad kvart). Övernattning för montörer (enligt offert). Behövs kvalificerad säkerhets-/skyddsutrustning för objekt tillkommer detta som självkostnadspris.

OBS!
Vid behov av montörer för reparationsturer, helg, natt, kontinuerliga uppdrag, uppdrag utanför Sverige utgår extra kostnadsersättningar, kontakta oss för offert.

Förberedelse för kund vid montörsarbete:

Montage:
Montageunderlag. Montageplatsen skall vara helt tömd från material. Utser en ansvarig kundkontaktperson under hela montaget. Om inget annat överenskommits skall saxlift, truck/korg samt truckansvarig finns tillgänglig.

Demontage:
Lager-, arkiv- eller butiksinredning skall vara helt tömd på material och produkter som inte tillhör inredningen. Det finns förberedd plats/yta/pallar för nedmonterad inredning.
Det står uppställt/finns tillgång till sopcontainer för demontagedelar som är oanvändbart/trasigt. Utser en ansvarig kontaktperson under hela demontaget. Om inget annat överenskommits skall saxlift, truck/korg samt truckansvarig finns tillgänglig.

Reparation:
Alla produkter i och framför inredningen skall vara bortplockad helst innan montörers ankomst. Arbete som inte går att uföras p.g.a hinder eller på annat sätt inte kan åtgärdas skall intygas/godkännas av ansvarig hos kund. Utser en ansvarig kontaktperson för reparation/åtgärd. Om inget annat överenskommits skall saxlift, truck/korg samt truckansvarig finns tillgänglig.

Flyttning:
Lager-, arkiv- eller butiksinredning skall vara helt tömd på material och produkter som inte tillhör inredningen. Ny yta skall vara förberedd och tömd. Montageunderlag. Frakthanteringen vara förberedd. Utser en ansvarig kontaktperson under hela flytt/montage. Om inget annat överenskommits skall saxlift, truck/korg samt truckansvarig finns tillgänglig.

KJK LAGERPRODUKTER AB – MONTAGE

Vill du kontakta oss & få offert?

0 + 8 = ?