Köpvillkor hos KJK Lagerprodukter AB

1. ALLMÄNT

Varor förblir KJK´s egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls.

KJK förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

KJK kan komma att göra en kreditupplysning. Kund med betalningsanmärkningar kan även vägras köp.

KJK reserverar sig för eventuella ”tryckfel” på denna webbsida. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Om du är under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd att beställa hos oss.

Minsta beställningsbelopp som expedieras är 100kr.

2. BESTÄLLNING

Beställning av KJK´s produkter kan göras via webshopen, e-post eller via telefon. Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail.

KJK förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart.

3. PRISER

Alla priser på webbsidan anges exklusive svensk moms. Momsen tillkommer på priset med förnärvarande 25%.

Vid försenad betalning utgår dröjesmålsavgift och förseningsavgift enligt räntelagen.

4. BETALNINGSSÄTT

Du har möjlighet att betala din order på följande sätt:

4.1 Förskottsbetalning

Vid förskottsbetalning, kontakta oss för tillvägagångssätt.

Förskottsbetalning tas alltid ut med 1/3 av köpesumma vid fakturaköp över 50.000kr.

4.2 Faktura

Fakturabetalning erbjuds endast företag och offentlig verksamhet efter sedvanlig kreditprövning. Normala betalningsvillkor är 30 dagar netto.

5. LEVERANS OCH FRAKT

Vi skickar alla våra paket med fraktbolag. Leveransen sker till den adress ni har angivit. Leveransen lämnas på lastkaj eller på angiven plats.

Vi har olika fraktkostnader beroende på vikt och storlek. Inga varor är fraktfria. Fraktavgift och eventuella emballagekostnader tillkommer.

Vill du använda eget fraktavtal då du beställer varor från oss går det bra. Egna fraktuppgifter skriver du in i kundvagn/kassa innan du avslutar köp.

6. LEVERANSFEL ELLER FÖRSENING

Vi vill att Du meddelar oss så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Detta sker enklast genom att du mailar oss info@kjk.se uppgift om felet samt bifogar eventuella fellevererade varor.

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. KJK förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.

7. EUROPAKUNDER

Vi levererar till kunder i hela Europa. Det är dock speciella regler som gäller vid köpevillkor och leveranser till andra länder än Sverige. Kontakta oss för närmare information.

8. TRANSPORTSKADOR

Alla produkter som lämnar oss är försäkrade. Är paketet/pall m.m. och/eller innehållet skadat/öppnats när du får det, skall fraktbolaget ansvara för det och det skall anmälas direkt till fraktavlämnaren samt om möjligheten finns noteras på fraktsedel(signatur även av fraktavlämnaren). Bäst är att räkna sina varor direkt då de har kommit. Fattas det varor som ej står på fraktsedel så anmäler man det till KJK. Har du öppnat paketet och upptäcker skada så kontakta oss på 08-543 531 55 eller info@kjk.se inom 7 dagar.

9. ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP/REKLAMATION

Du har full retur- och bytesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att du inte brutit emballaget eller använt varan och att den returneras i oskadat skick.

Vid retur eller byte av varor betalar du själv returfraktkostnaden och står för transportrisken. Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig för returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan.

OBS! Vi återbetalar ej den ursprungliga fraktkostnaden.

Om du vill returnera en vara.

1. Kontakta oss.

2. Skicka tillbaka varan tillsammans med ett returunderlaget innehållande avsändar företag och vad för vara som skall returneras . Du betalar returfrakten.

3. När vi fått returen och godkänt den betalar vi tillbaka pengarna på ditt angivna bank- eller postgirokonto.

Om du vill byta en vara.

1. Ring alltid KJK på 08-543 531 55 om du vill byta en vara så att vi kan reservera den nya varan åt dig. Om du inte gör detta kan du riskerar att det du vill ha kan ha tagit slut innan vi hinner registrera bytet. Var vänlig och ha ditt kundnr och ordernr framme när du ringer. Vi byter inte begagnande artiklar.

2. När du pratat med oss fyller du i ett returunderlag innehållande avsändar företag och vad för vara som skall bytas.

3. Skicka tillbaka varan tillsammans med returunderlaget till oss. Du betalar returfrakten.

4. När vi fått returen och godkänt den skickar vi ut den nya varan till dig. Om den nya varan är dyrare betalar du mellanskillnaden mot faktura och om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden på ditt bank- eller postgirokonto som du angivit i retursedeln.

Om du vill reklamera en vara.

Vid hantering av reklamationer tillämpas Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, gå till www.konsumentverket.se

1. Ring på 08-543 531 55 eller e-posta till info@kjk.se så snart du upptäcker felet.

2. När du pratat med oss fyller du i ett reklamationsunderlag innehållande avsändar företag, produkt och vad det är för fel på produkten.

3. Skicka tillbaka den felaktiga varan tillsammans med reklamationsunderlaget till oss. Bifoga även ett kvitto på returfrakten så återbetalar vi dig också för detta.

När vi fått tillbaka produkten och godkänt reklamationen återbetalar vi dig vad du lagt ut för produkten.

Pengarna återbetalas inom 6 veckor.

10. BEGAGNAT

Vid försäljning av begagnade artiklar reserverar vi oss för mellanliggande försäljning. Begagnade artiklars priser avgör av dess fabrikat, ålder och slitningar, tillkommer gör alltid emballage och frakt. Begagnade artiklar går inte att byta. Vid köp av begagnande artiklar är kunden medveten om att kompletteringar kan göras med begränsningar och att KJK inte tar ansvar för om artikel inte går att komplettera eller går ur produktion.

11. SÄKRA SIDOR

KJK använder Secure Socket Layers – SSL i samband med att kunden registrera sig till han/hon bekräftat sitt köp i kassan. För att skydda ekonomisk och annan information under överföringen används ofta Secure Socket Layers, SSL. SSL kan användas dels för att under överföringen skydda informationen genom kryptering och dels för att verifiera identiteten hos båda ingående parterna. Det vanligaste är dock att SSL används för att verifiera säljarens identitet.

12. PERSONUPPGIFTER

Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av KJK i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. KJK kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

13. FORCE MAJEURE

KJK är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

14. GARANTI

Vi lämnar, om inget annat anges 1 års garanti mot material- och fabrikationsfel på våra produkter. För att garantin skall gälla skall produkterna hanterats på det sätt som föreskrivs av leverantören och kan anses som normalt för produkten. Om du får problem med en produkt kontakta oss.

15. WEBBPLATS

Hemsidan och webbplatsen kör WordPress och senaste versionen av WooCommerce för hantera produkter, beställningar och annat. Webbplatsen kör SSL Certifikat för säker hantering av information och kryptering av data. Webbplatsen är editerad och hanterad av webbyrå EMS Design Webbyrå.

Frågor om köpvillkoren?

Kontakta oss: 08-543 531 55 eller info@kjk.se